METEOROLOJİK OLAYLAR İLE DEPREM İLİŞKİSİ; İstanbul Örneği (2015)

RELATIONSHIP WITH METEOROLOGICAL EVENTS AND EARTHQUAKE; Istanbul

                     Kadir Sütçü                                              Güniz Akıncı Kesim

                       kadirs33@gmail.com                                 gunizkesim@duzce.edu.tr

ABSTRACT

Meteorological events effect our world in a variety of places and in conjunction with time. Many factors are known to be effective in the meteorological phenomena. The most important one was put forward at the end of the study as earthquakes. Located in an old display case of earthquakes occurred in the world in Turkey, Istanbul is one of the best examples in this regard, offering the most significant data. In this study, seismic events with meteorological observations available ​​since 2006, some of the relationships between Istanbul connections were explained intended as examples of similar ecology.

Key Words: earthquake, meteorological events, meteorology and  earthquake, Istanbul,  earthquake and Istanbul

METEOROLOJİK OLAYLAR İLE DEPREM İLİŞKİSİ; İstanbul Örneği

ÖZET

Meteorolojik olaylar, yer ve zamanla bağlantılı olarak dünyamızı çok çeşitli şekillerde etkilemektedir. Pekçok etmenin de meteorolojik olaylar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Bunlardan en önemli birisinin ise depremler olduğu yapılan araştırmalar sonunda ortaya konulmuştur. Dünyadaki önemli deprem merkezlerinden biri konumunda bulunan Türkiye’de, en belirgin verileri sunan İstanbul ise bu konuda en iyi örneklerdendir. Bu çalışmada, depremler ile meteorolojik olaylar arasındaki bazı ilişkilerin 2006 yılından itibaren yapılan gözlem sonuçları İstanbul bağlantısıyla, benzer ekolojilere örnek olması amaçlanarak  açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: deprem, meteorolojik olay,  meteoroloji ve deprem, İstanbul, deprem ve İstanbul

Bilim Kurulu Onayı İle Atmosfer Bilimleri Sempozyum Kitapçığında Burayı Tıklayınız Yayınlandı. 

Bilimsel Makalemi Okumak İçin Burayı Tıklayınız. http://www.dekos.istanbul/makalem2.pdf

Atmosfer Bilimleri Sempozyumu 2015 Yayınlandı. Burayı Tıklayınız. https://www.researchgate.net/publication/275583065_Meteorolojik_Olaylar_ile_Deprem_IliskisiIstanbul_Ornegi