DEPREMLERİN ZAMANI BİLİNİYOR

DEKOS METEOROLOJİ İSTASYONU

Deprem ve Hava Tahmini Yapar

DEPREM SIRASINDA VE DEPREM ÖNCESİ ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA YAYILAN ENEJİNİN NE İŞ YAPTIĞI BİLİNDİĞİ TAKDİRDE DEPREMLERİN ZAMANI YERİ VE BÜYÜKLÜĞÜ BİLİNECEKTİR

1.AFAD WEB SAYFASINDA

Depremin büyüklüğü; deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.

Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletlerinden Prof. C. Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan “Magnitüd” tanımlanmıştır.

Prof. Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve  sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin “magnitüdü” olarak tanımlamıştır.

Bugüne dek olan depremler istatistik olarak incelendiğinde kaydedilen en büyük magnitüd değerinin 8.9 olduğu görülmektedir. (31 Ocak 1906 Colombiya-Ekvator ve 2 Mart 1933 Sanriku-Japonya depremleri).

Depremlerin şiddet ve magnitüd değerleri arasındaki dönüşümleri aşağıdaki gibi verilebilir.

Alıntı: https://www.afad.gov.tr/depremin-buyuklugu-ve-siddeti-ayni-kavramlar-midir

2.TÜBİTAK WEB SAYFASINDA

Richter Ölçeği Nedir?

Richter büyüklük ölçeği -ya da kısaca Richter ölçeği- depremlerin aletsel büyüklüğünü hesaplamak için kullanılan, adını en sık duyduğumuz ölçektir.

Her yıl çok sayıda deprem oluyor. Bu depremlerin bir kısmı insanlar tarafından hissedilemeyecek kadar küçükken bazıları sebep oldukları tahribatlar ile felaketlere yol açıyor.

Richter büyüklük ölçeği -ya da kısaca Richter ölçeği- depremlerin büyükülüğünü hesaplamada kullanılan, adını en sık duyduğumuz ölçektir.

Peki, Richter ölçeği tam olarak nedir ve bize depremler hakkında hangi bilgileri verir?

Richter ölçeği sadece depremin büyüklüğü hakkında değil depremde salınan enerji hakkında da bilgi verir.

Bir depremin yıkıcı gücü, sallanma genliğinin 3/2’nci kuvveti ile orantılıdır. Dolayısıyla bir depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre bir birim arttığı zaman, depremin yıkıcı gücü 10(3/2)=31,6 katına çıkar.

Alıntı: https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/richter-olcegi-nedir

AFAD VE TÜBİTAK WEB SAYFALARINDAN ALINAN BİLGİYE GÖRE

DEKOS METEOROLOJİ İSTASYONU SORUYOR

Yukarıda

1.AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın ve

2.TÜBİTAK Bilim Genç web sayfalarındaki anlatımlara göre;

1.göre; Depremin büyüklüğü; deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmakta olduğundan ve

2.göre; Richter ölçeği sadece depremin büyüklüğü hakkında değil depremde salınan enerji hakkında da bilgi verdiği ve

sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla deprem sırasında atmosferde geniş bir alana kgr. dengi cinsinden salınan enerji miktarının ölçümüyle depremin büyüklüğü bilindiğinden dolayı,

atmosferde geniş bir alana yayılan enerji,

fizik kanunlarına göre bir iş yapması durumunda, 

hangi işlevi yaptığı hakkında bilimde araştırma ve bilgilendirilme yapılmamıştır.

Deprem sırasında atmosfere salınan enerjinin (sıcaklığın) hangi işlevleri yaptığı bilindiğinde

depremlerin zamanı, yeri ve büyüklüğü hakkında bilgi elde edilecektir.

DEPREM SIRASINDA ATMOSFERDE GENİŞ BİR ALANA YAYILAN ENEJİ NE İŞ YAPAR?

Cevap: METEOROLOJİK OLAYLARI MEYDANA GETİRİR.