METEOROLOJİK OLAYLAR İLE DEPREM İLİŞKİSİ; İstanbul Örneği (2015)

RELATIONSHIP WITH METEOROLOGICAL EVENTS AND EARTHQUAKE; Istanbul                      Kadir Sütçü                                              Güniz Akıncı Kesim                        kadirs33@gmail.com                                 gunizkesim@duzce.edu.tr ABSTRACT Meteorological events effect our world in

Devam