DEPREM TAHMİNİYLE İLGİLİ E-KİTABIM

DEPREM TAHMİNİYLE İLGİLİ E-KİTABIM

ÖNSÖZ

1999 depremlerinin karıncalarla tanımlanma bağlantısını kurarak, evinde ailesini ikna edip karınca kolonilerinin yerleşimini sağlayan sayın Kadir Sütçü’nün, 2009 yılından sonra da bulutlarla ilgilenmeye başlamış olduğunu bir tesadüfle tanışmamız, 2012 yılından itibaren ilgi alanım olması ile de fikir alışverişi yapma fırsatımızı oluşturmuştur. “Bilgilerinizi bir kitapta toplayın ki kalıcılığı artsın” önerimi değerlendirmesi ile makalelerinin yer aldığı ilk kitabına önsöz yazmayı benden talep ettiğinde ise mutlandırmıştır. Birkaç yazıma da yer verdiği kitabında özellikle gençlerin böyle bir konuya ilgi göstermelerinin sağlanması ve gelecekte beklenen felaketlerin büyük zararlar vermemesi için yol gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu kitapta, biraz daha genişletilerek sunulmuş, gelecekte yazacağı ders kitaplarına öncü olmuştur.

Dünyamız,  oluşumundan itibaren dengede bir sistem içerisinde hareket etmekte, düzenli olan bu davranışları farklı mesleklerce izlenmektedir. Burada üzerinde durulan konu daha çok mesleklerarası koordineli çalışmanın önemini ortaya koymak ve gelecekteki felaketlere birlikte çözümler üretebilmektir. Daha fazla görüş, daha fazla bilgi ve çözüm…

Deprem gerçeği hiçbir zaman yadsınamaz ve vurdumduymazlıklarla gözden uzak ve gönülden ırak tutulamaz, hep hatırlatır… Önemli olan hatırlatmasına meydan vermeden tüm önlemleri alıp zarardan en az ile kurtulabilmektir. Bunda da doğa olaylarının izlenmesinin büyük payı bulunmaktadır ki bazı belirtiler gelenler hakkında bilgi verebilmektedir. Önemli olan iyi gözlem ve sentezdir.

İşte bu konuda bazı makaleler kitabın özüdür. Bilinen tahminler yanısıra, yol gösterici bazı bilgiler ilgi duyanların arttırılmasında yardımcı olacak ve geleceğe katkı sağlanacaktır.

Sayın Sütçü, incelediği karıncalarının kolonilerine evi ve bahçesinde kısıtlı koşulları ile laboratuvar kurmuş, eşi ve tek oğlu ile izlemesini sürdürmektedir. Ayrıca mesleki  bilgisi ile uydu görüntülerini inceleyerek, daha sonra “Sütçü Bulutları” olarak ismi tescillenen deprem bulutlarını incelemektedir.  2009 yılından itibaren oluşan arşivinden de yararlanarak gelecek Türkiye’ye ve özellikle İstanbul’a ilişkin büyük depremleri tahmin etmeye çalışmaktadır.  Yazılarından da anlaşıldığı gibi, çokça tahmindeki isabetleri  ile izleyici sayısı artmaktadır.

Amacı, dünya kenti  İstanbul’a  zarar verecek depremin önceden tayininde yardımcı olabilmek ve en az zararla atlatılabilmesine katkı sağlamaktır.

Kendi adına açtığı sitede gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir. Zamanla gelişmeler artacak, laboratuvar çalışmalarının yaygınlaşması, her kentte meteoroloji  istasyonlarından daha çok yararlanılması ve karınca laboratuvarları kurulması hedeflerindendir. Laboratuvarını  eğitim birimi durumuna getirme çabaları eğitim gönlünün emeklilikteki devamını oluşturmaktadır. Bakar ama anlayarak bakar gözlerin arttırılması yaşlanan evrende belki en güzel miras olacaktır.

Sayın Kadir Sütçü yol göstericilerin artmasına katkılarınız için teşekkür eder,  size ve ailenize başarılar dilerim. Azimli bir sürecin özeti bu kitaptan yararlanacak okuyucularımıza ve eğitim gönüllülerimize teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

Prof.Dr.Güniz Akıncı Kesim

Nisan 2014

Okumak için PDF Olarak indir